naslovna usluge kontakt


    E-mail:

    Šifra:

  • Novi sajt Brze Veze
  • Novo u ponudi - hosting - web dizajn - file server - game server

Brza Veza kao bežična - wireless mreža egzistira u okviru preduzeća d.o.o. "Antena net", sa sjedištem u ulici Aleksandra Rajkovića ATC u Tesliću, koje je pored osnovne djelatnosti registrovano i za pružanje usluga pristupa internetu (internet service provider) za koju posjeduje dozvolu izdatu od strane Regulatorne agencije za komunikacije BiH broj DPIU-TS/097/09. Brza Veza je nastala kao projekat grupe entuzijasta čija je osnovna zamisao bila da obezbjedi što kvalitetniji pristup Svjetskoj globalnoj mreži stanovnicima opštine Teslić putem bežičnog prenosa signala.

Vaša Brza Veza

naslovna | o nama | podrška | kontakt | paketi | hosting | dizajn | serveri Copyright BrzaVeza design by peci